UOKiK
Strona Intetnetowa UOKiK

Załącznik Nr 1 oficjalna ulotka UOKiK
Pobierz ulotkę

Załącznik Nr 2 odstąpienia od umowy
Pobierz formularz zwrotu towaru

ISAP
Pełną i aktualną treść o Prawach Konsumenta znajdziesz na stronie Dziennika Ustaw Internetowego Systemu Aktów Prawnych isap.sejm.gov.pl

Europejska Komisja ds. rozstrzygania sporów w handlu interbnetowym
https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/consumers-dispute-resolution/out-of-court-procedures/index_pl.htm

Informacje dotyczące internetowego systemu rozstrzygania sporów na podstawie art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów):

Komisja Europejska zapewnia konsumentom możliwość rozstrzygania sporów w handlu internetowym zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów), na jednej z platform. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) służy jako miejsce, gdzie konsumenci mogą próbować osiągnąć pozasądowe porozumienia w sporach wynikających z zakupów oraz umów na usługi w Internecie.